Shifti-palvelun käyttöehdot

Päivitetty viimeksi 7.10.2019

1. Yleiset toimitusehdot

Näitä yleisiä käyttöehtoja (jäljempänä “Sopimusehdot”) sovelletaan Perfektio Oy:n (jäljempänä “Palveluntarjoaja”) Shifti-palvelun (jäljempänä “Palvelu”) rekisteröitymislomakkeessa määritellyn asiakkaan (jäljempänä “Asiakas”) välisen sitovan sopimuksen (jäljempänä “Sopimus”) olennaisena ja erottamattomana osana. Käyttämällä Palvelua hyväksyt nämä Sopimusehdot.

Sopimukseen kuuluvat lisäksi sen olennaisina ja erottamattomina osina seuraavat liitteet:
Asiakasrekisterin tietosuojaseloste
IT2018 EHK - erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä
IT2018 ETP - erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (pilvipalvelu)
IT2015 YSE - yleiset sopimusehdot

Jos tämän sopimusasiakirjan sisältö poikkeaa sen liitteiden sisällöstä, tämän sopimusasiakirjan teksti on määräävä. Liitteitä sovelletaan numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan.

Mikäli sinulla on kysyttävää näihin Sopimusehtoihin liittyen, ole yhteydessä osoitteessa shifti@perfektio.fi.

2. Sopimuksen voimassaoloaika, muuttaminen ja siirtäminen

Sopimus syntyy, kun Asiakas rekisteröityy palveluun ja samalla hyväksyy nämä Sopimusehdot. Asiakas luo palvelun käytössä tarvittavat tunnisteet itse rekisteröitymisen yhteydessä.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa näitä Sopimusehtoja ilmoittamalla siitä sähköpostitse Asiakkaalle. Mikäli Asiakas ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, on Asiakkaalla 30 päivän ajan käyttöehtojen muutosilmoituksesta oikeus irtisanoa tämä Sopimus päättyväksi noudattaen 30 päivän irtisanomisaikaa.

Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta. Palveluntarjoaja varaa oikeuden siirtää sopimus ja Palvelu kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siitä kirjallisesti Asiakkaalle.

Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen päättyväksi kuukauden ja Palveluntarjoaja kahden kuukauden kuluttua irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä.

3. Palvelun kuvaus

Palvelun avulla Asiakas pystyy hallinnoimaan työntekijöidensä tuntikirjanpitoa. Asiakas voi lisätä Palveluun työntekijöidensä tiedot ja projektit. Asiakkaan työntekijät voivat kirjata Palveluun omat työtuntinsa, osoittaa ne projekteille, kirjoittaa niille kuvauksen sekä tarkastella omia ja projektikohtaisia tehtyjä tunteja.

Asiakas on tietoinen siitä, että Palvelu on betatestauksessa ja Palvelua kehitetään edelleen. Tästä syystä palvelussa voi ilmetä odottamattomia tilanteita tai virheitä käytön yhteydessä. Virhetilanteissa Palveluntarjoaja voi tarkastella Asiakkaan Palveluun syöttämiä tietoja virheen löytämiseksi ja korjaamiseksi. Virheitä havaitaan automaattisia järjestelmiä käyttäen tai Asiakkaan raportoidessa niistä. Lisäominaisuuksia kehitetään myös jatkuvasti palvelutason parantamiseksi.

Palvelu tarjotaan “sellaisena kuin se on”, eikä Palveluntarjoaja takaa Palvelulle erityistä palvelutasoa tai takuita Palvelun virheettömyydestä, luotettavuudesta, käytettävyydestä, suorituskyvystä tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Palveluntarjoaja pyrkii kuitenkin suorittamaan Palvelun ylläpitoon ja kehitykseen liittyvät toimenpiteet siten, että ne haittaavat Palvelun käyttöä mahdollisimman vähän.

Asiakkaan tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle Palvelun palvelukuvauksesta olennaisesti poikkeavasta toiminnasta tai muusta virheestä.

4. Aineisto ja immateriaalioikeudet

Kaikki Asiakkaan Palveluun syöttämä sisältö kuuluu Asiakkaalle. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Asiakkaan Palveluun syöttämiä tietoja Palvelussa esiintyvien virheiden havaitsemiseksi ja korjaamiseksi.

Palvelu ja sen sisällön tai osien kopiointi, jäljentäminen, eteenpäin välittäminen, levittäminen tai käyttäminen muuten kuin näiden Sopimusehtojen mukaisesti on ehdottomasti kielletty.

Palvelu sisältää avointa lähdekoodia.

5. Vastuunrajoituslauseke

Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin Asiakkaan loppuasiakkaille sattuneista vahingoista, eikä toimenpiteistä, joita Asiakkaan palveluksessa olevat henkilöt suorittavat.

Palvelun pohjasisältö on luotu käyttämällä Asiakkaan syöttämiä tietoja. Palveluntarjoajan pyrkimyksenä on tuottaa mahdollisimman luotettava tuntikirjauspalvelu, mutta Palveluntarjoaja ei takaa palvelun virheettömyyttä. Toimintojen käyttöhäiriöiden takia aiheutuneita vahinkoja ei korvata.

6. Hinnat ja laskutus

Palvelun käytöstä veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Palvelun käyttö vaatii Asiakkaalta rekisteröitymisen.

Mikäli Palvelusta tarjotaan ilmaisjakso, Asiakas voi hyödyntää tämän edun vain kerran.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa Palvelun hintoja ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kirjallisesti irtisanoa Palvelu päättymään ennen uuden hinnoittelun voimaanastumista.

Asiakkaan pyytäessä Asiakkaan aineiston luovuttamista tai siirtoa, Palveluntarjoaja veloittaa asiakkaan aineiston keräämisestä, käsittelystä ja luovuttamisesta voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Palveluntarjoaja veloittaa henkilötietoihin liittyvien oikeuksien käytöstä voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

7. Asiakkaan henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja voi kerätä ja käyttää henkilötietoja Palvelun tarjoamiseksi. Kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä sekä Palveluntarjoajan asiakasrekisterin Tietosuojaselostetta.

Palvelu voi sisältää siihen kirjautuneen Asiakkaan edustajan, työntekijöiden ja muiden henkilötietojen käsittelyä. Tällöin Palveluun kirjautunut Asiakas määrittelee Palvelun käyttöön antamansa henkilötiedot ja toimii rekisterinpitäjänä. Palveluntarjoaja toimii Asiakkaalta tulevien henkilötietojen käsittelijänä ja käsittelee henkilötietoja Asiakkaan puolesta ja lukuun. Rekisterinpitäjänä toimivan Asiakkaan ja henkilötietojen käsittelijänä toimivan Palveluntarjoajan toimintaa sääntelee osapuolien välinen Sopimus mukaan lukien Sopimuksen liitteenä olevat ehdot IT2018 EHK - erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä.

8. Tietoturva

Palveluntarjoaja varmuuskopioi päivittäin kaikki palvelussa olevat tiedot. Rekisterin henkilötiedot sijaitsevat pääosin Amazonin palvelimilla. Palvelussa myös toteutetaan käyttäjähallintaa ja ylläpidämme kirjautumis- ja audit-lokeja. Sähköisessä
muodossa olevat henkilötiedot on suojattu asianmukaisin teknisin toimenpitein. Myös Palveluntarjoajan laitteet, tietoliikenne sekä toimitilat on suojattu asianmukaisten tietoturvakäytäntöjen mukaisesti.

9. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja riidan ratkaisee yksi välimies.

Sen, että osapuoli ei käytä Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan ei katsota merkitsevän näistä oikeuksista luopumista tai niiden menettämistä tai muistakaan oikeuksista luopumista tai niiden menettämistä.

Jos mikä tahansa Sopimuksen sisältämä ehto tai määritelmä katsotaan mitättömäksi tai pätemättömäksi, se ei vaikuta muulta osin Sopimuksen voimassaoloon tai sovellettavuuteen ja mitätön tai pätemätön ehto tai määritelmä korvataan uudella, joka on oikeudellisesti mahdollisimman samankaltainen kuin korvattu ehto tai määritelmä.

10. Palveluntarjoajan yhteystiedot

Perfektio Oy

Yhteyshenkilön nimi: Olli Savisaari

Sörnäisten rantatie 29

00500 Helsinki

Suomi

Puhelin: +358-45 220 6933

Sähköposti: shifti@perfektio.fi

Tämä sivusto käyttää evästeitä.
Käytämme evästeitä kävijämäärän analysoimiseen ja sisällön räätälöimiseen. Keräämme tietoa siitä, miten käytät sivustoamme kehittääksemme palveluamme.

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.